Logo Bijbelvers.net

1 Korinthe 15:17Statenvertaling
En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden.

Herziene Statenvertaling*
En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan nog in uw zonden.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Nog niet beschikbaar

King James Version + Strongnumbers
And G1161 if G1487 Christ G5547 be not G3756 raised, G1453 your G5216 faith G4102 is vain; G3152 ye are G2075 yet G2089 in G1722 your G5216 sins. G266

Updated King James Version
And if Christ be not raised, your faith is vain; all of you are yet in your sins.

Gerelateerde verzen
Romeinen 5:10 | Hebreeën 10:4 - Hebreeën 10:12 | 1 Petrus 1:21 | Johannes 8:21 - Johannes 8:24 | 1 Korinthe 15:14 | Handelingen 13:38 - Handelingen 13:39 | Hebreeën 7:23 - Hebreeën 7:28 | Ezechiël 33:10 | Romeinen 4:25 | 1 Petrus 1:3 | Hebreeën 9:22 - Hebreeën 9:28 | Handelingen 5:31 | 1 Korinthe 15:2 | Romeinen 8:33 - Romeinen 8:34