Logo Bijbelvers.net

1 Korinthe 15:45Statenvertaling
Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.

Herziene Statenvertaling*
Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Nog niet beschikbaar

King James Version + Strongnumbers
And G2532 so G3779 it is written, G1125 The G3588 first G4413 man G444 Adam G76 was made G1096 a ( G1519 ) living G2198 soul; G5590 the G3588 last G2078 Adam G76 was made a quickening G2227 spirit. G4151

Updated King James Version
And so it is written, The first man Adam was made a living soul; the last Adam was made a life-giving spirit.

Gerelateerde verzen
Genesis 2:7 | Johannes 6:39 - Johannes 6:40 | 1 Johannes 5:11 - 1 Johannes 5:12 | Johannes 14:6 | Romeinen 5:21 | Filippenzen 3:21 | Johannes 6:33 | Johannes 11:25 - Johannes 11:26 | Romeinen 5:12 - Romeinen 5:14 | Johannes 10:28 | Johannes 6:57 | Johannes 5:25 - Johannes 5:29 | Johannes 5:21 | Johannes 6:54 | Romeinen 8:2 | Johannes 14:19 | Johannes 4:14 | Johannes 1:4 | Romeinen 8:10 - Romeinen 8:11 | Johannes 17:2 - Johannes 17:3 | Johannes 6:68 | Johannes 10:10 | 1 Johannes 1:1 - 1 Johannes 1:3 | Openbaring 16:3 | Handelingen 3:15 | Kolossenzen 3:4 | Openbaring 22:1 | Johannes 6:63 | Johannes 4:10 | Romeinen 5:17 | Openbaring 22:17 | 1 Korinthe 15:47 - 1 Korinthe 15:49 | Openbaring 21:6