Logo Bijbelvers.net

1 Kronieken 1:32Statenvertaling
De kinderen nu van Ketûra, Abrahams bijwijf: die baarde Zimram, en Joksan, en Medan, en Midian, en Isbak, en Suah. En de kinderen van Joksan waren Scheba en Dedan.

Herziene Statenvertaling*
De zonen van Ketura, de bijvrouw van Abraham: zij baarde Zim­ran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak en Suah. De zonen van Joksan waren Sjeba en Dedan.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
En de zonen van Ketura, Abrahams bijvrouw: zij baarde Zimran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak en Suach. De zonen van Joksan nu waren Seba en Dedan;

King James Version + Strongnumbers
Now the sons H1121 of Keturah, H6989 Abraham's H85 concubine: H6370 she bare H3205 ( H853 ) Zimran, H2175 and Jokshan, H3370 and Medan, H4091 and Midian, H4080 and Ishbak, H3435 and Shuah. H7744 And the sons H1121 of Jokshan; H3370 Sheba, H7614 and Dedan. H1719

Updated King James Version
Now the sons of Keturah, Abraham's concubine: she bare Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah. And the sons of Jokshan; Sheba, and Dedan.

Gerelateerde verzen
1 Koningen 10:1 | Ezechiël 25:13 | Ezechiël 27:20 | Jeremía 25:23 | Numeri 25:6 | Job 6:19 | Éxodus 2:15 - Éxodus 2:16 | Numeri 31:2 | Jesaja 60:6 | Richteren 6:1 - Richteren 6:6 | Jesaja 21:13 | Numeri 22:4 - Numeri 22:7 | Jeremía 49:8 | Psalmen 72:10 | Genesis 25:1 - Genesis 25:4 | Genesis 37:28 | Psalmen 72:15