Logo Bijbelvers.net

1 Kronieken 1:41Statenvertaling
De kinderen van Ana waren Dison; en de zonen van Dison waren Hamram, en Esban, en Jithran, en Cheran.

Herziene Statenvertaling*
De zoon van Ana was Dison. De zonen van Dison waren Hamran, Esban, Jithran en Cheran.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
De zonen van Ana: Dison, en de zonen van Dison: Chamran, Esban, Jitran en Keran;

King James Version + Strongnumbers
The sons H1121 of Anah; H6034 Dishon. H1787 And the sons H1121 of Dishon; H1787 Amram, H2566 and Eshban, H790 and Ithran, H3506 and Cheran. H3763

Updated King James Version
The sons of Anah; Dishon. And the sons of Dishon; Amram, and Eshban, and Ithran, and Cheran.

Gerelateerde verzen
Genesis 36:25 - Genesis 36:26