Logo Bijbelvers.net

Deuteronomium 11:28Statenvertaling
Maar den vloek, zo gij niet horen zult naar de geboden des HEEREN, uws Gods, en afwijkt van den weg, dien ik u heden gebiede, om andere goden na te wandelen, die gij niet gekend hebt.

Herziene Statenvertaling*
de vloek, als u niet luistert naar de geboden van de HEERE, uw God, en van de weg die ik u heden gebied, afwijkt om achter andere goden aan te gaan, die u niet gekend hebt.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Maar vloek, indien gij naar de geboden van de Here, uw God, niet luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen van andere goden, die gij niet gekend hebt.

King James Version + Strongnumbers
And a curse, H7045 if H518 ye will not H3808 obey H8085 - H413 the commandments H4687 of the LORD H3068 your God, H430 but turn aside H5493 out of H4480 the way H1870 which H834 I H595 command H6680 you this day, H3117 to go H1980 after H310 other H312 gods, H430 which H834 ye have not H3808 known. H3045

Updated King James Version
And a curse, if all of you will not obey the commandments of the LORD your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods, which all of you have not known.

Gerelateerde verzen
Deuteronomium 28:15 - Deuteronomium 28:68 | Romeinen 2:8 - Romeinen 2:9 | Jesaja 1:20 | Matthéüs 25:41 | Jesaja 3:11 | Deuteronomium 29:19 - Deuteronomium 29:28 | Galaten 3:10 | Leviticus 26:14 - Leviticus 26:32