Logo Bijbelvers.net

Deuteronomium 1:3Statenvertaling
En het is geschied in het veertigste jaar, in de elfde maand, op den eersten der maand, dat Mozes sprak tot de kinderen Israëls, naar alles wat hem de HEERE aan hen bevolen had;

Herziene Statenvertaling*
Het gebeurde in het veertigste jaar, in de elfde maand, op de eerste dag van de maand, dat Mozes tot de Israëlieten sprak, overeenkomstig alles wat de HEERE hem voor hen geboden had,

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
In het veertigste jaar nu, in de elfde maand, op de eerste der maand, heeft Mozes tot de Israelieten gesproken overeenkomstig alles wat hem de Here ten aanzien van hen geboden had;

King James Version + Strongnumbers
And it came to pass H1961 in the fortieth H705 year, H8141 in the eleventh H6249 - H6240 month, H2320 on the first H259 day of the month, H2320 that Moses H4872 spake H1696 unto H413 the children H1121 of Israel, H3478 according unto all H3605 that H834 the LORD H3068 had given him in commandment H6680 ( H853 ) unto H413 them;

Updated King James Version
And it came to pass in the fortieth year, in the eleventh month, on the first day of the month, that Moses spoke unto the children of Israel, according unto all that the LORD had given him in commandment unto them;

Gerelateerde verzen
Numeri 33:38 | Numeri 20:1 | Deuteronomium 4:1 - Deuteronomium 4:2