Logo Bijbelvers.net

Deuteronomium 1:5Statenvertaling
Aan deze zijde van de Jordaan, in het land van Moab, hief Mozes aan, deze wet uit te leggen, zeggende:

Herziene Statenvertaling*
Aan deze zijde van de Jordaan, in het land Moab, begon Mozes deze wet als volgt uit te leggen:

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Aan de overzijde van de Jordaan, in het land van Moab, begon Mozes deze wet te ontvouwen en hij zeide:

King James Version + Strongnumbers
On this side H5676 Jordan, H3383 in the land H776 of Moab, H4124 began H2974 Moses H4872 to declare H874 ( H853 ) this H2063 law, H8451 saying, H559

Updated King James Version
On this side Jordan, in the land of Moab, began Moses to declare this law, saying,

Gerelateerde verzen
Deuteronomium 17:18 - Deuteronomium 17:19 | Deuteronomium 31:9 | Deuteronomium 4:8 | Deuteronomium 32:46