Logo Bijbelvers.net

Genesis 36:22Statenvertaling
En de zonen van Lotan waren Hori en Hemam; en Lotans zuster was Timna.

Herziene Statenvertaling*
De zonen van Lotan waren Hori en Hemam, en de zuster van Lotan was Timna.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
En de zonen van Lotan waren Chori en Hemam, en de zuster van Lotan was Timna.

King James Version + Strongnumbers
And the children H1121 of Lotan H3877 were H1961 Hori H2753 and Hemam; H1967 and Lotan's H3877 sister H269 was Timna. H8555

Updated King James Version
And the children of Lotan were Hori and Hemam; and Lotan's sister was Timna.

Gerelateerde verzen
1 Kronieken 1:39