Logo Bijbelvers.net

Genesis 36:24Statenvertaling
En dit zijn de zonen van Zibeon: Aja en Ana, hij is die Ana, die de muilen in de woestijn gevonden heeft, toen hij de ezels van zijn vader Zibeon weidde.

Herziene Statenvertaling*
Dit zijn de zonen van Zibeon: Aja en Ana; hij is die Ana die de warmwaterbron­nen in de woestijn gevonden heeft, toen hij de ezels van zijn vader Zibeon hoedde.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
En dit waren de zonen van Sibon: zowel Ajja als Ana; dit is de Ana, die de hete bronnen in de woe­stijn gevonden heeft, toen hij de ezels van zijn vader Sibon hoedde.

King James Version + Strongnumbers
And these H428 are the children H1121 of Zibeon; H6649 both Ajah, H345 and Anah: H6034 this H1931 was that Anah H6034 that H834 found H4672 ( H853 ) the mules H3222 in the wilderness, H4057 as he fed H7462 ( H853 ) the asses H2543 of Zibeon H6649 his father. H1

Updated King James Version
And these are the children of Zibeon; both Ajah, and Anah: this was that Anah that found the mules in the wilderness, as he fed the asses of Zibeon his father.

Gerelateerde verzen
1 Koningen 1:44 | Zacharia 14:15 | Leviticus 19:19 | 2 Samuël 18:9 | 2 Samuël 13:29 | 1 Koningen 1:38 | Deuteronomium 2:10 | 1 Koningen 4:28