Logo Bijbelvers.net

Jozua 13:30Statenvertaling
Zodat hun landpale was van Mahanáïm af, het ganse Bazan, het ganse koninkrijk van Og, den koning van Bazan, en al de vlekken van Jaïr, die in Bazan zijn, zestig steden.

Herziene Statenvertaling*
zodat hun toeviel: het gebied vanaf Mahanaïm; heel Basan; heel het koninkrijk van Og, de koning van Basan; en al de dorpen van Jaïr, die in Basan liggen, zestig steden;

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Hun gebied strekte zich uit van Machanaim af: geheel Basan, het gehele rijk van Og, de koning van Basan, en al de dorpen van Jair, die in Basan zijn, zestig nederzettingen;

King James Version + Strongnumbers
And their coast H1366 was H1961 from Mahanaim, H4480 - H4266 all H3605 Bashan, H1316 all H3605 the kingdom H4468 of Og H5747 king H4428 of Bashan, H1316 and all H3605 the towns H2333 of Jair, H2971 which H834 are in Bashan, H1316 threescore H8346 cities: H5892

Updated King James Version
And their coast was from Mahanaim, all Bashan, all the kingdom of Og king of Bashan, and all the towns of Jair, which are in Bashan, threescore cities:

Gerelateerde verzen
Jozua 13:26 | Deuteronomium 3:13 - Deuteronomium 3:15 | 1 Kronieken 2:21 - 1 Kronieken 2:23 | Numeri 32:39 - Numeri 32:41