Logo Bijbelvers.net

Jozua 13:32Statenvertaling
Dat is het, wat Mozes ten erve uitgedeeld had in de velden van Moab, op gene zijde der Jordaan van Jericho, tegen het oosten.

Herziene Statenvertaling*
Dit is het wat Mozes als erfbezit toewees in de vlakten van Moab, aan de overzijde van de Jordaan bij Jericho, in oostelijke richting.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Dit zijn de erfdelen, die Mozes toegewezen had in de velden van Moab, aan de oostzijde van de Jordaan bij Jericho.

King James Version + Strongnumbers
These H428 are the countries which H834 Moses H4872 did distribute for inheritance H5157 in the plains H6160 of Moab, H4124 on the other side H4480 - H5676 Jordan, H3383 by Jericho, H3405 eastward. H4217

Updated King James Version
These are the countries which Moses did distribute for inheritance in the plains of Moab, on the other side Jordan, by Jericho, eastward.

Gerelateerde verzen