Logo Bijbelvers.net

Jozua 21:38Statenvertaling
Van den stam van Gad nu, de vrijstad des doodslagers, Ramoth in Gílead, en haar voorsteden, en Mahanáïm en haar voorsteden;

Herziene Statenvertaling*
Van de stam Gad: de vrijstad voor hem die een doodslag begaan had, Ramoth in Gilead met zijn weidegronden en Mahanaïm met zijn weidegronden,

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Voorts uit de stam Gad: Ramot, de vrijstad voor de doodslager, in Gilead, en haar weidegronden, Machanaim en zijn weidegronden,

King James Version + Strongnumbers
And out of the tribe H4480 - H4294 of Gad, H1410 ( H853 ) Ramoth H7216 in Gilead H1568 with H854 her suburbs, H4054 to be ( H853 ) a city H5892 of refuge H4733 for the slayer; H7523 and Mahanaim H4266 with H854 her suburbs, H4054

Updated King James Version
And out of the tribe of Gad, Ramoth in Gilead with her suburbs, to be a city of refuge for the slayer; and Mahanaim with her suburbs,

Gerelateerde verzen
2 Samuël 17:24 | Deuteronomium 4:43 | 2 Samuël 19:32 | Jozua 20:8 | 1 Koningen 22:3 | Genesis 32:2 | 1 Kronieken 6:80