Logo Bijbelvers.net

Jozua 8:29Statenvertaling
En den koning van Ai hing hij aan een hout, tot aan den avondstond; en omtrent den ondergang der zon gebood Jozua, dat men zijn dood lichaam van het hout afname; en zij wierpen het aan de deur der stadspoort, en richtten daarop een groten steenhoop, zijnde tot op dezen dag.

Herziene Statenvertaling*
De koning van Ai hing hij aan een paal, tot de tijd van de avond. En rond zonsondergang gaf Jozua bevel dat men zijn dode lichaam van de paal zou afnemen. Daarop wierpen zij het bij de ingang van de stadspoort neer en richtten daar een grote steenhoop bovenop, die er is tot op deze dag.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
De koning van Ai spietste hij op een paal tot aan de avondstond; tegen zonsondergang gebood Jozua, dat men zijn lijk van de paal zou afnemen en men wierp het neer bij de ingang van de stads­poort; daarna richtte men boven hem een grote steenhoop op, die er is tot op de huidige dag.

King James Version + Strongnumbers
And the king H4428 of Ai H5857 he hanged H8518 on H5921 a tree H6086 until H5704 eventide: H6256 - H6153 and as soon as the sun H8121 was down, H935 Joshua H3091 commanded H6680 that they should take his carcase down H3381 ( H853 ) H5038 from H4480 the tree, H6086 and cast H7993 it at H413 the entering H6607 of the gate H8179 of the city, H5892 and raise H6965 thereon H5921 a great H1419 heap H1530 of stones, H68 that remaineth unto H5704 this H2088 day. H3117

Updated King James Version
And the king of Ai he hanged on a tree until evening: and as soon as the sun was down, Joshua commanded that they should take his carcass down from the tree, and cast it at the entering of the gate of the city, and raise thereon a great heap of stones, that remains unto this day.

Gerelateerde verzen
Jozua 7:26 | Jozua 10:26 - Jozua 10:28 | Openbaring 19:17 - Openbaring 19:18 | Esther 7:10 | Deuteronomium 21:22 - Deuteronomium 21:23 | Psalmen 110:5 | Jozua 10:30 | Psalmen 107:40 | Jozua 10:33 | 2 Samuël 18:17 | Handelingen 12:23