Logo Bijbelvers.net

Richteren 3:14Statenvertaling
En de kinderen Israëls dienden Eglon, koning der Moabieten, achttien jaren.

Herziene Statenvertaling*
En de Israëlieten dienden Eglon, de koning van Moab, achttien jaar.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Achttien jaar dienden de Israelieten Eglon, de koning van Moab.

King James Version + Strongnumbers
So the children H1121 of Israel H3478 served H5647 ( H853 ) Eglon H5700 the king H4428 of Moab H4124 eighteen H8083 - H6240 years. H8141

Updated King James Version
So the children of Israel served Eglon the king of Moab eighteen years.

Gerelateerde verzen
Deuteronomium 28:47 - Deuteronomium 28:48 | Leviticus 26:23 - Leviticus 26:25 | Deuteronomium 28:40