Logo Bijbelvers.net

Richteren 3:16Statenvertaling
En Ehud maakte zich een zwaard, dat twee scherpten had, welks lengte een el was; en hij gordde dat onder zijn klederen, aan zijn rechterheup.

Herziene Statenvertaling*
Ehud maakte voor zichzelf een zwaard dat twee scherpe kanten had, met de lengte van een el, en hij gordde het aan onder zijn kleren, aan zijn rechterheup.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
En Ehud maakte zich een tweesnijdend zwaard van nog geen el lengte, gordde dat aan onder zijn kle­deren, aan zijn rechterheup,

King James Version + Strongnumbers
But Ehud H261 made H6213 him a dagger H2719 which had two H8147 edges, H6366 of a cubit H1574 length; H753 and he did gird H2296 it under H4480 - H8478 his raiment H4055 upon H5921 his right H3225 thigh. H3409

Updated King James Version
But Ehud made him a dagger which had two edges, of a cubit length; and he did gird it under his raiment upon his right thigh.

Gerelateerde verzen
Psalmen 149:6 | Richteren 3:21 | Psalmen 45:3 | Openbaring 1:16 | Openbaring 2:12 | Hebreeën 4:12 | Hooglied 3:8