Logo Bijbelvers.net

Spreuken 21:15Statenvertaling
Het is den rechtvaardige een blijdschap recht te doen; maar voor de werkers der ongerechtigheid is het verschrikking.

Herziene Statenvertaling*
Voor de rechtvaardige is het een blijdschap recht te doen, maar voor hen die onrecht bedrijven, is het een verschrikking.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Nog niet beschikbaar

King James Version + Strongnumbers
It is joy H8057 to the just H6662 to do H6213 judgment: H4941 but destruction H4288 shall be to the workers H6466 of iniquity. H205

Updated King James Version
It is joy to the just to do judgment: but destruction shall be to the workers of iniquity.

Gerelateerde verzen
Jesaja 64:5 | Psalmen 40:8 | Psalmen 112:1 | Matthéüs 7:23 | Spreuken 21:12 | Matthéüs 13:41 - Matthéüs 13:42 | Prediker 3:12 | Job 29:12 - Job 29:17 | Psalmen 119:16 | Romeinen 7:22 | Spreuken 5:20 | Lukas 13:27 - Lukas 13:28 | Johannes 4:34 | Spreuken 10:29 | Psalmen 119:92