Logo Bijbelvers.net

Johannes 10:4Statenvertaling
En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen; en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen.

Herziene Statenvertaling*
En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit, en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Nog niet beschikbaar

King James Version + Strongnumbers
And G2532 when G3752 he putteth forth G1544 his own G2398 sheep, G4263 he goeth G4198 before G1715 them, G846 and G2532 the G3588 sheep G4263 follow G190 him: G846 for G3754 they know G1492 his G846 voice. G5456

Updated King James Version
And when he puts forth his own sheep, he goes before them, and the sheep follow him: for they know his voice.

Gerelateerde verzen
1 Petrus 2:21 | Hooglied 5:2 | Johannes 10:8 | Johannes 18:37 | Hebreeën 12:2 | Johannes 13:15 | Micha 2:12 - Micha 2:13 | Johannes 14:2 - Johannes 14:3 | Hebreeën 6:20 | Deuteronomium 1:30 | 1 Petrus 5:3 | Johannes 12:26 | Éfeze 5:1 | Johannes 3:29 | Filippenzen 2:5 - Filippenzen 2:11 | 1 Petrus 4:1 | Hooglied 2:8 | Matthéüs 16:24 | 1 Korinthe 11:1 | Johannes 10:16