Logo Bijbelvers.net

Psalmen 88:10Statenvertaling
Mijn oog treurt vanwege verdrukking; HEERE! ik roep tot U den gansen dag; ik strek mijn handen uit tot U.

Herziene Statenvertaling*
Mijn oog is treurig van ellende; HEERE, ik roep tot U de hele dag, ik strek mijn handen naar U uit.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Nog niet beschikbaar

King James Version + Strongnumbers
Mine eye H5869 mourneth H1669 by reason of H4480 affliction: H6040 LORD, H3068 I have called H7121 daily H3605 - H3117 upon thee, I have stretched out H7849 my hands H3709 unto thee. H413

Updated King James Version
Mine eye mourns by reason of affliction: LORD, I have called daily upon you, I have stretched out my hands unto you.

Gerelateerde verzen
Psalmen 118:17 | Jesaja 38:18 - Jesaja 38:19 | Jesaja 26:19 | Job 14:7 - Job 14:12 | Ezechiël 37:1 - Ezechiël 37:14 | Psalmen 6:5 | Psalmen 115:17 | Lukas 7:12 - Lukas 7:16 | 1 Korinthe 15:52 - 1 Korinthe 15:57 | Markus 5:35 - Markus 5:36 | Psalmen 30:9