Logo Bijbelvers.net

Richteren 20:17Statenvertaling
En de mannen van Israël werden geteld, behalve Benjamin, vierhonderd duizend mannen, die het zwaard uittrokken; deze allen waren mannen van oorlog.

Herziene Statenvertaling*
Ook de mannen van Israël werden geteld, Benjamin niet meegerekend: vierhonderdduizend man die het zwaard konden hanteren. Dit waren allemaal strijdbare mannen.

Nederlands Bijbelgenootschap 1951**
Ook de mannen van Israel werden geteld; behalve Benjamin waren het vierhonderdduizend man, die het zwaard konden voeren: deze allen waren krijgslieden.

King James Version + Strongnumbers
And the men H376 of Israel, H3478 beside H905 Benjamin, H4480 - H1144 were numbered H6485 four H702 hundred H3967 thousand H505 men H376 that drew H8025 sword: H2719 all H3605 these H2088 were men H376 of war. H4421

Updated King James Version
And the men of Israel, beside Benjamin, were numbered four hundred thousand men that drew sword: all these were men of war.

Gerelateerde verzen
2 Kronieken 17:14 - 2 Kronieken 17:18 | 1 Samuël 15:4 | Numeri 26:51 | 1 Kronieken 21:5 | 1 Samuël 11:8 | Richteren 20:2 | Numeri 1:46